Představení hlavního partnera – ČADG a rozhovor s jejím předsedou – Petrem Tankou

5

Hlavním partnerem letošního Mistrovství Evropy je ČADG. Česká asociace discgolfu, z.s. neboli zkráceně ČADG je zapsaný spolek, jehož vznik se datuje už od roku 2011. Důvodem založení samostatné organizace bylo sdružení hráčů discgolfu v České republice. Musel se totiž najít někdo, kdo bude hájit jejich zájmy, organizovat Českou discgolfovou ligu a také se věnovat propagaci discgolfu u široké veřejnosti.V minulosti zajišťovala fungování všech sportů s létajícím diskem Česká asociace létajícího disku, zkráceně ČALD.

V roce 2019 ale došlo ke změně, kdy se ČALD změnila v zastřešující organizaci pro tyto sporty – Ultimate frisbee, freestyle frisbee a discgolf. Nyní má každý z těchto sportů v ČALD poměrné zastoupení podle počtu svých členů. V roce 2019 proběhla také velká změna v ČADG samotné, a to přijetí nových stanov.  Ty změnily především to, že hlavními koordinátory budou nově kluby, a ne množství hráčů, jak tomu bylo doposud. V roce 2021 se také změnilo logo asociace a nyní jsou v plánu nové stránky, na kterých se již pracuje.

Ahoj Peťo, prosím tě, nejdříve se stručně představ čtenářům a řekni jim, kdy jsi objevil discgolf a jak vypadaly tvé začátky?

Ahoj tobě, Petře, a taky všem příznivcům discgolfu. Mé jméno je Petr Tanka a discgolfu jsem propadl někdy v roce 2014. Tou dobou jsem žil v Opavě, kde bylo vybudováno nové hřiště. Discgolf jsem tam vyzkoušel s Lubkou a pár přáteli a od té doby se mu věnuji intenzivně ať už po stránce hraní nebo prací pro ČADG. Povědomí o sportu samotném jsem ale měl už docela dlouho, myslím, že tak okolo roku 2003. Hledal jsem tehdy sport, či aktivitu, které bych se mohl věnovat a při brouzdání po internetu jsem narazil i na sporty s létajícím diskem. Žádná discgolfová hřiště tehdy pro mě nebyla dostupná, a tak jsem si pořídil disk na Ultimate a párkrát jsme si s kamarády šli zaházet někam do parku. I když z toho nakonec žádný ultimate tým nevzešel, tak disk mám dodnes.

Když jsi dostal nabídku podílet se na tak velké události jako je Mistrovství Evropy v discgolfu, zvažoval jsi, zda do toho půjdeš a nebo to bylo okamžité rozhodnutí?

O pořádání Mistrovství Evropy jsme diskutovali už před několika lety s Kryštofem a Přemkem. Bylo ale jasné, že pokud chceme, aby turnaj měl potenciál oslovit i veřejnost a zvýšit povědomí o discgolfu, bude potřeba získat finance. Když jsme nakonec dospěli k rozhodnutí, že ČADG se na ME bude podílet ve spolupráci s Prodiscgolf.cz, tak jsem u toho rozhodně nechtěl chybět.  

Už jsem tě zmínil při představování organizátorského týmu, že se hlavně staráš o finanční stránku turnaje. Můžeš nám říct, co pro tebe představovalo největší problém při rozhodování jak rozdělit peníze?

Asi nejtěžší je plánovat akci a připravovat žádosti o dotace, když na začátku netušíš, jestli něco dostaneš. Je potřeba nastudovat podmínky pro čerpání, limity pro jednotlivé položky rozpočtu a mnoho dalšího. Příprava projektu je tak časově dost náročná. V rámci projektů se také snažím, aby byly přínosné a nejednalo se o pouhé utrácení prostředků. Pro loňské ME, které bylo nakonec odloženo, jsme žádali u MŠMT. Tuto kompetenci však od roku 2019 převzala nově vzniklá NSA. Spolu s tím se pojilo mnoho změn v systému rozhodování o přidělení dotací, způsobu podávání žádostí a hlavně vyhlašované programy. Žádost o dotaci tak bylo v podstatě nutné připravit úplně znovu, včetně přepracování rozpočtu. Pro mě osobně se s tím pojí i určitý stres a odpovědnost za poměrně velké množství peněz. Celkový rozpočet turnaje převyšuje 3 miliony korun a já nesu odpovědnost za to, že tyto prostředky použijeme v souladu s tím, k čemu jsme se zavázali v projektech pro jednotlivé instituce a partnerům turnaje.

Můžeš mi ještě říct, co jsou tvé další úkoly na EDGC?

Kromě odpovědnosti za finance, budu asistentem ředitele pro turnaje EDGC a EJDGC. Dál se podílím na přípravě některých doprovodných akcí a určitě budu k dispozici pro vše, co bude potřeba řešit na místě.

Vedle spoluorganizování takto časově náročné události musíš ještě stíhat svou práci a také práci v ČADG, kde působíš jako předseda. K tomu máš doma tříměsíční dceru. Jak to všechno zvládáš? Nejsi tak trošku Superman?

Superman rozhodně nejsem, to bych uměl létat :D. Narození Rozálky přineslo mnoho nových věcí do mého života a musím teď velmi pečlivě volit, jak s volným časem naložit. Nutné je taky podotknout, že aktuálně je ve VR ČADG řada schopných členů, kteří chodu asociace věnují momentálně více času, než já.

Chtěl bych se tě podrobněji zeptat na tvou roli v ČADG, můžeš popsat, co je náplní tvé práce? 

Náplní práce bych to asi nenazýval. Pro mě je to spíše něco jako poslání. Účastí na turnajích jsem poznal spoustu úžasných lidí a po čase jsem pocítil potřebu takto získanou energii nějak vrátit. Ale k otázce. Starám se o finance, dotace, částečně o reprezentaci a od června 2019 zastupuji ČADG ve výkonné radě ČALD (zastřešující organizace).

V čele organizace už jsi, pokud se nemýlím, druhé volební období. Uvažuješ, že bys kandidoval znovu a nebo tuto funkci přenecháš někomu jinému?

Je to už třetí období. Do VR jsem byl zvolen už koncem roku 2016 a od té doby jsem předsedou. V poslední době mám pocit, že by se měl najít někdo nový, kdo přinese nový vítr do plachet. Navíc se chci více soustředit na svou rodinu a volný čas věnovat naší dceři. Z těchto důvodů předpokládám, že při dalších volbách už kandidovat nebudu.

Máš nějakou svou vizi, jak by měla ČADG vypadat a co k tomu je potřeba?

Podle mě je důležité, aby si většina členů uvědomila, že jsou to právě oni, kdo tvoří ČADG a mohou ji formovat a posouvat. Nelze očekávat, že malá skupina lidí, která tvoří VR, má potenciál vše vyřešit sama. Musíme společně docílit toho, abychom všichni byli hrdí, že jsme součástí něčeho, co má smysl. A tím něčím mám na mysli ČADG. Další důležitou věcí je zvýšení povědomí o sportu a o asociaci samotné. Toho se dá v současné době dosáhnout zejména prostřednictvím financí, které je nutné někde získat.  

Zeptal jsem se Kryštofa, nyní jsi na řadě ty. Letos nás bude reprezentovat docela početná skupina hráčů a hráček. Máš mezi nimi nějakého svého favorita či favoritku?

Určitě ano a věřím, že toto mistrovství bude z našeho pohledu velmi úspěšné. Nerad bych ale vytvářel jakýkoli tlak na jednotlivé členy našeho týmu.

Ptám se každého, tedy i tebe. Na co se letos na Konopišti těšíš nejvíc?

Chtělo by se mi říct, že na okamžik, až to celé skončí, ale pro mě to popravdě skončí až vyúčtováním veškerých dotací, což bude někdy příští rok v lednu. Zároveň by ale bylo škoda těšit se na konec a nechat si mezi prsty protéct úžasné čtyři dny turnaje v krásném prostředí na Konopišti.
Děkuji za rozhovor a těším se brzy na viděnou na Konopišti.

EDGF Mistrovství Evropy v discgolfu 2021 je organizováno ČADG za podpory následujících partnerů: NSA, Středočeský kraj, Discmania, Kostka Stav s.r.o., proDiscgolf.cz, město Benešov, Discgolfpark, Lesy ČR a.s., PDGA, EDGF, Kofola a.s. Všem partnerům děkujeme.