Představení hlavního partnera – Národní sportovní agentura

0

Národní sportovní agentura, zkráceně NSA, je ústředním správním orgánem České republiky, který vznikl v roce 2020. Od MŠMT postupně přebrala celý systém rozdělování finanční podpory a také plánování rozvoje sportu. Sport byl v minulosti v gesci ministerstva školství, vnitra i obrany a vznikem agentury tak došlo ke zjednodušení a k větší transparentnosti celého českého sportu.

Jejím hlavním úkolem je správné nastavení dotačních programů a zajištění spolupráce mezi sportovními kluby a místní samosprávou. Cílem agentury je dosažení harmonického sportovního prostředí, které vychovává úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí. Stejně významná je i podpora rekreačních sportovců, pro něž je  pohybová relaxační aktivita při škole či zaměstnání velmi důležitá.

Hlavním poradním orgánem je Národní rada pro sport, která se skládá z 27 členů, jejichž snahou je pomáhat utvářet budoucnost českého sportu. Součástí Rady je i několik českých sportovních legend. K nejznámějším patří hokejista Jaromír Jágr, fotbalista Pavel Nedvěd, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, oštěpařka Barbora Špotáková, tenista Radek Štěpánek.

Národní sportovní agentura nám letos poskytla dotaci ve výši více než 1,8 mil. Kč. Bez její pomoci by se s velkou pravděpodobností turnaj  v takovém rozsahu a s takovým mediálním ohlasem neuskutečnil. 

Děkujeme za finanční podporu a spolupráci. Děkujeme za všechny discgolfisty.

EDGF Mistrovství Evropy v discgolfu 2021 je organizováno ČADG za podpory následujících partnerů: NSA, Středočeský kraj, Discmania, Kostka Stav s.r.o., proDiscgolf.cz, město Benešov, Discgolfpark, Lesy ČR a.s., PDGA, EDGF, Kofola a.s. Všem partnerům děkujeme.